Päijänneprojekten - Vesitiesuunnitelmia Päijänteeltä länteen

Päijänneprojekten
Vattenvägsprojekt västerut från Päijänne
På 1700-talet utreddes olika alternativ för en vattenväg västerut från Päijänne. Tre huvudspår utreddes:
1) Till Kokemäenjoki sjösystem via Längelmävesisjön och därifrån via Valkeakoski till Vanaja, via Lempäälä till Pyhäjärvisjön och därifrån längs Kumo / Kokemäenjoki älv till Björneborg vid Bottenhavet.
2) Till Kokemäenjoki sjösystem via Hauhofarleden och därifrån till Valkeakoski och vidare till Björneborg.
3) Till Kokemäenjoki sjösystem via Pääjärvisjön och därifrån via Teuronjoki och Puujoki älvar och längs Vandaå till Helsingfors vid Finska viken.
Se karta på denna sträckning.

Läs även om Kumo / Kokemäenjoki älv.

Projekten behandlades av Sveriges riksdag men efter det gjordes bara små muddrigar i några forsar. Intresset för vattenvägar västerut från Päijänne minskade i slutet av 1700-talet delvis av militära skäl och delvis på grund av statens dåliga ekonomi.
Farleden mellan Päijänne och Kokemäenjoki sjösystem via Längelmävesi utreddes även på 1850-talet och projektet var uppe i riksdagen år 1863-64 tillsammans med andra stora kanalprojekt.
Projektet har diksuterats även senare men det fanns inte med i betänkandet år 1923. Detta projektet diskuterades senast på 1990-talet då det planerades en kanal och sluss vid Vihavuosi fors i Hauho. Denna kanal skulle ha varit en del av farleden västerut från Päijänne. Vihavuosi kanal byggdes inte heller trots att planerna till slut reducerades till en liten slusskanal för nöjesbåtar.

Tarmo Hurskainen © 2005

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16