Kokemäenjokiälvkarta

Kumo / Kumo älv
Kokemäenjoki

Kumo älv är cirka 100 km lång och flyter ut i Bottenhavet vid Björneborg. Älven var under århundraden en mycket viktig farled och forsar i älven muddrades redan på 1700-talet. Då byggdes även Kravi kanal som dock förblev ofullbordad.
Man planerade på 1700-talet även att längs älven bygga en vattenväg ut till havet från Kumo älvs sjösystem och Päijänne. Augustin Ehrensvärd föreslog på 1750-talet en vattenväg från Näsijärvisjön till Björneborg längs Kumo älv. Det var befästningsbyggmästare Daniel Thunberg, som då gjorde utforskningarna. Projektet tillstyrktes av riksdagen år 1760 - 1761 men pengar anslogs bara till några muddringar av forsar. I början av 1900-talet trafikerade några passagerarångare sträckan mellan Huittinen och Kyttälä järnvägsstation på Kumo älv.
Numera är en kanalisering av Kumo älv inte så aktuell, men på våren 2005 behandlade morgontidningen Aamulehti i Tammerfors saken i en artikel om kanalvisioner. Det skulle behövas sju eller åtta slusskanaler mellan Tammerfors och Björneborg. Grävd kanal skulle behövas sannolikt mellan 5 och 8 km. Älven är till största delen seglingsbar men där finns fyra kraftverk och några små forsar.

Tarmo Hurskainen © 2005

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14