Ramsjöuddenprojektet
Ramsinniemen kanavaprojekti

Ramsjöudden ligger i östra Helsingfors. Man planerar ett nytt bostadområde på Ramsjöudden och i sammanband med det funderar man på möjligheten att gräva en kanal genom udden mellan Kortvik och Lilla Kortvik.
Denna 150 meter långa kanal skall kunna användas av kanoter och små båtar.

Tarmo Hurskainen © 2006


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16