Luonnonmaa kanal
Luonnonmaan kanava

Nådendal vid finska sydvästkusten är en känd turist- och badstad. Men det går inte inte åka segelbåt rakt från söder till båthamnen i centrum då det finns för låga broar på lederna in. Seglare måste runda Luonnonmaa ö på dess norra sida och där finns också en bro med bara 15,5 meters seglingsfri höjd som begränsar möjligheterna på större segelbåtar.
I Nådendal diskuteras främst två alternativ. Antingen en ny hög bro över den nuvarande sjövägen eller att gräva en kanal genom Luonnonmaa ö till båthamnen i centrum. Man har också funderat på en öppningsbar bro, men det alternativet möter mest motstånd.
Kanalen skulle bli cirka fyra kilometer lång och 14 meter bred med ett djup på 2,5 meter för att passa segelbåtar upp till 40 fot långa. Man har även planerat en akvedukt över landsvägen mellan Rymättylä och Nådendal.
Projekten har diskuterats under många år men man har ännu inte tagit något beslut.

Tarmo Hurskainen © 2006


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16