Savolax kanal
Savon kanava

Savolax kanal skulle förbinda Saimas sjösystem till Kymmene älvs sjösystem.
Farleden skulle gå från Unnukkasjön i Saimas sjösystem via många sjöar till Suonenjoki stad vid Iisvesi i Kymmene älvs sjösystem. Farleden skulle bli 75 km lång varav grävd kanal är 10 km. Farledens högsta punkt skulle bli 18 m över Unnukkasjön i Saimas sjösystem och den skulle kräva fem slussar.
Kanalen har planerades för fartyg med 35 m längd, 7,5 m bredd, 2,1 m djup och 5,5 m masthöjd. Kostnaden för ett genomförande beräknas till 32 miljoner euro.
Projektet planerades redan på 1980-talet och finns med i områdesplanen. Man har tänkt att kanalen skulle betjäna turismen men även godstransporter med mindre pråmar. Kanalen skulle skapa ett vattentrafikområde på cirka 50 000 km2.

Tarmo Hurskainen © 2005


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14