Orraintaipalekarta

Orraintaipale kanal
Orraintaipaleen kanavaprojekti

Orraintaipale kanal har planerats i södra Saima för att förbinda Saima och Kuolimo sjö i Savitaipale kommun. På platsen fanns förr ett uppfordringsverk för flottning vilket avvecklades under 1970-talet.
Kanalen är tänkt att bli 600 meter lång. Sluss skall bli 80 meter lång och 8 meter bred. Djupgåendet planeras till 2,4 meter och lyfthöjden 1,3 meter. De första planerna gjordes i slutet av 1990-talet men miljöministeriet accepterade inte planen för områdesanvändningen och planeringen avbröts. Ministeriet tyckte att kanalen och naturskydd stod mot varandra. I Kuolimo sjö finns det ett unikt rödingbestånd.

Projektet finns dock kvar i utvecklingsplanerna för Södra Karelen.

Läs också om den gamla flottningsfarleden via Orraintaipale

Tarmo Hurskainen © 2005


 


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16