Kutilakarta

Kutila kanal
Kutilan kanavahanke

Kutila kanal planeras i Taipalsaari kommun i södra Saima nära Villmanstrand stad. Det första förslaget om leden mellan Stora Saima och Villmanstrand kom redan 1873 och därefter har projektet lyfts fram flera gånger i början av 1900-talet. Även på 1960-talet gjordes utredningar om kanalen. Taipalsaari kommun, Villmanstrand stad och landskapsförbundet föreslog år 1982 att kanalen skulle byggas, men först på 1990-talet startades planeringen.
Farledens längd skulle vara 10,5 km varav muddrad och grävd led cirka två kilometer. Seglingsdjupet planeras till 2,4 m och masthöjden 18 m. Då skulle 45 meter långa och 10 meter breda fartyg kunna gå genom kanalen. Kanalen skulle förkorta sträckan mellan Villmanstrands stad och Stor-Storsaimen och den skulle vara slusslös. Projektet är alltjämt ofullbordat.

Tarmo Hurskainen © 2005

 


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005, och ytterligare fakta från Sari Piironen.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14