Kanalprojekten i Puhos
Puhoksen kanavahanke

Invånare i norra Karelen var intresserade av handelsvägen till Ladoga via Orivesi sjö, Puhos och Pyhäjärvi sjöar fastän farleden från Joensuu till Savonlinna hade förbättrats på 1860-talet. Man föreslog en kanal mellan Ladoga och Pyhäjärvisjön. Projektet var dock för dyrt.
Affärsmannen A.J. Mustonen från Joensuu började planera en kanalisering av Puhos fors. Han ägde bland annat sågverken i Puhos och Utra. Därför var transporterna mycket viktiga för honom. Mustonen planerade att bygga en kanal i Puhos och en privat järnväg mellan Pyhäjärvisjön och Ladoga. Han skrev en petition om saken år 1875.
Överstyrelsen förordade kanaliseringen på nästa år. Enligt planen skulle en 600 m lång och 1,78 m djup kanal grävas för att passera forsen. Det var meningen att slussen skulle göras av timmer och vid kanalen skulle byggas ett varv. Planen accepterades i slutet av år 1876 och arbetena startades snart därefter.
Grävningarna startades på vid Pyhäjärvisjön. Kanalen grävdes cirka 400 m och även platsen för slussen grävdes delvis till full bredd och fullt djup. Men då Mustonen avled avbröts arbetena. Därefter gjordes åtminstone tre petitioner under det följande årtiondet för att fortsätta projektet men ingen av dem accepterades.
Lokalbefolkningen kallar grävningen för Mustonen kanal.


Än idag ses tydliga rester av Mustonens ofullbordade kanalgrävning i terrängen.

© Bilden tagen av Antti Rakkolainen

Rensningen av Puhos fors:

Cirka 600-700 meter nordväst om Mustonens påbörjade kanal finns Puhos fors. Baronen och generalmajoren Carl von Rosenkampff var chef för styrelsen för forsrensning under åren 1827 - 1846. Han föreslog att Puhos fors skulle rensas för att sänka vattennivån i Pyhäjärvi sjö med fem fot. Detta skulle ge möjligheten att bruka kärrstränder vid Pyhäjärvi sjö.
Grävningar i forsen påbörjades år 1828. De avbröts år 1831 och de fortsattes igen år 1834. Arbetena blev färdiga år 1839 då en ny fåra öppnats i forsens nedre del.
I samband av rensingen flyttades sågverk och kvarnar nedströms. Numera finns ett kraftverk vid dammen.
Det finns i Puhos även ett uppfordningsverk som numera kan användas för att lyfta båtar mellan Orivesi- och Pyhäjärvisjöarna förbi dammen. Verket användes mycket sällan fastän det finns numera utmärkta båtfarleder även på Pyhäjärvi sjö. Vagnen går på räls och drivs med elkraft.

Tarmo Hurskainen

Bilder från Puhos fors

Den grävda kanalen mellan sjöarna Pyhäjärvi och Orivesi mot landsväg 71 i byn Puhos i staden Kitee.

Gamla träd bredvid kanalen mot Orivesi. Vattennivån i November 2006.

Gångbron över kanalen och riktning mot landsväg 71.

Puhos kvarn använder vattenkraft än idag.

Den grävda kanalen mellan sjöarna Pyhäjärvi och Orivesi mot landsväg 71 i byn Puhos i staden Kitee.

Gamla träd bredvid kanalen mot Orivesi. Vattennivån i November 2006.

Gångbron över kanalen och riktning mot landsväg 71.

Puhos kvarn använder vattenkraft än idag.

© Bilderna tagna 2006 av Riitta Kankkunen

Puhos kvarn och bron över en kanalgren.

Kanalgrenen mot vattenkraftverket och kvarnen på höger.

Översikt över området: vattenkraftverket och järnslussen som används för att föra timmerbuntar eller båtar mellan sjöarna Pyhäjärvi och Orivesi.

Puhos vattenkraftverk.

Puhos kvarn och bron över en kanalgren.

Kanalgrenen mot vattenkraftverket och kvarnen på höger.

Översikt över området: vattenkraftverket och järnslussen som används för att föra timmerbuntar eller båtar mellan sjöarna Pyhäjärvi och Orivesi.

Puhos vattenkraftverk.

© Bilderna tagna 2006 av Riitta Kankkunen

Nils Ludvig Arppes relief på väggen av vattenkraftverket.

Järnslussen och räls.

Rälsen under snön mot Orivesi.

Vattnet från vattenkraftverket rinner fritt även på vintern.

Nils Ludvig Arppes relief på väggen av vattenkraftverket.

Järnslussen och räls.

Rälsen under snön mot Orivesi.

Vattnet från vattenkraftverket rinner fritt även på vintern.

© Bilderna tagna 2006 av Riitta Kankkunen

Här börjar sjön Orivesi. Puhos chipboardfabrik och sågverk bakom.

Här börjar sjön Orivesi.
Puhos chipboardfabrik och sågverk bakom.

© Bilden tagen 2006
av Riitta Kankkunen

Järnkanalen mot sjön Pyhäjärvi i Puhos. Flottningen fortsätter sedan buntarna dragits över det smala näset.

Järnkanalen mot sjön Orivesi.

Timmerbuntarna har gjort sin resa övet näset.

Järnkanalen mot sjön Pyhäjärvi i Puhos. Flottningen fortsätter sedan buntarna dragits över det smala näset.

Järnkanalen mot sjön Orivesi.

Timmerbuntarna har gjort sin resa övet näset.

© Bilderna tagna 2010 av Pentti Sorsa

Den maskin och vinch som behövs för att dra timret över näset.

Den maskin och vinch som behövs för att dra timret över näset.

Timmerbuntarna har gjort sin resa övet näset.

Den maskin och vinch som behövs för att dra timret över näset.

Den maskin och vinch som behövs för att dra timret över näset.

Timmerbuntarna i sjön Orivesi

© Bilderna tagna 2010 av Pentti Sorsa

Den gamla stockvagnen kan användas för att flytta båtar mellan Orevissjön och Pyhäjärvisjön.

Rälerna ner i Orivesisjön.

Stockvagnen på den breda banan.

Banan används väldigt lite så buskar håller på att ta över och behöver rensas bort.

Den gamla stockvagnen kan användas för att flytta båtar mellan Orevissjön och Pyhäjärvisjön.

Rälerna ner i Orivesisjön.

Stockvagnen på den breda banan.

Banan används väldigt lite så buskar håller på att ta över och behöver rensas bort.

© Bilderna tagna 2012 av Aarne Vartia


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-07-30