Patajoki älv

Patajoki älv
Patajoki

Man har talat om en båtled i Patajoki älv i Jämsä ända sedan 1960-talet.
Denna farled skulle kräva muddring av en 1,6 km lång sträcka i älven och en sluss för nöjesbåtar. Farleden skulle göra det möjligt att åka båt mellan Patalahti vik och Päijänne sjö. Vid Patalahtiviken ligger Himos turistanläggning.
Enligt planen skall en sluss byggas för båtar. Denna skall bli 7,5 m lång och 2,5 m bred. Djupet på farleden har planerats till 0,8 m och masthöjden till cirka två meter. Det krävs också en damm vid slussen och lyfthöjden skulle bli 0,6 m.
Bygget startades i slutet av januari år 2007. Grävningen stötte på flera problem. De milda vintrarna försenade grävandet då isen inte var tillräckligt tjock för maskiner. Det är nu meningen att arbetena skall vara färdiga under 2009. Så blev inte fallet.
Man började att bygga slussen år 2007 och Patajoki älv muddrades över 400 meter men arbetena upphörde i slutet av år 2007. Jämsä stad godkände inte planerna för att fortsätta arbetena och godkände inte heller ett nytt anslag till budgetåret 2009. Projektet har stått helt stilla från slutet av år 2007.

Tarmo Hurskainen © 2011


Den ofullbordade lilla slussen i november 2011.

Bakom slussen rinner Patajoki älv.

En brygga har byggts vid Päijänne.

Den ofullbordade lilla slussen i november 2011.

Bakom slussen rinner Patajoki älv.

En brygga har byggts vid Päijänne.

En brygga har byggts vid Patajokis mynning i Päijänne sjö.

Landsvägsbron  vid Patajokis mynning begränsar masthöjden till cirka två meter.

© Alla bilderna tagna av Timo Mustalampi 2011

En brygga har byggts vid Patajokis mynning i Päijänne sjö.

Landsvägsbron vid Patajokis mynning begränsar masthöjden till cirka två meter.



Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005, 2009 och 2011.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16