Keuruukarta

Keuru farled
Keuruun reitin hanke

Den viktigaste kanalen på Näsijärvi vattendrag är Murole kanal som byggdes år 1850-54. Samtidigt med denna planerades även andra kanaler på Näsijärvi vattendrag. Redan på 1840-talet föreslogs att man skulle bygga vattenväg från Näsijärvisjön till Keuru via Mänttä. Vid riksdagen 1863 - 1864 föreslogs anslag för detta projekt, men samtidigt startades många kanalprojekt och pengarna räckte inte till Näsijärvisjön-Keuru-vattenvägen.
Järnvägen från Tammerfors norrut till Haapamäki blev färdig år 1882. Sedan byggdes järnvägen från Haapamäki norrut till Vasa och österut till Savolax via Keuru. Då blev en vattenväg mellan Näsijärvisjön och Keurusselkä sjön överflödig.
På våren 2005 togs frågan upp igen då Finlands näst största morgontidning Aamulehti i Tammerfors publicerade en artikel om kanalvisioner på Kokemäenjoki sjösystem. Farleden från Näsijärvisjön till Keuru skulle kräva tre 200 - 400 m långa slusskanaler. Kanalerna skulle öppna en cirka 50 km lång ny vattenväg till städerna Mänttä och Keuru.

Tarmo Hurskainen © 2005

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14