Norra Asien

Här behandlas enbart området Sibirien som är en del av Ryssland. Inte Mongoliet, Inre Mongoliet eller norra Kazakhstan som i en del fall räknas till Norra Asien.

Kanaler

Ertis-Qaragandi-kanalen
Ket-kanalen
Sluttande plan vid Krasnoyarskdammen

Transportleder

Norra Asien är glest befolkat och mycket vidsträckt både i syd-nordlig och väst-östlig riktning. Floderna har så gott som samtliga huvudsakligen syd-nordlig riktning, varför man försökt finna lämpliga transportvägar mellan de många seglingsbara floderna.
Dessutom har man kompletterat genom att bygga den Transsibiriska järnvägen. Denna har senare följts av Baikal Amur järnvägen.
Läs mer om dessa transportleder här.

Floder

Aldan, 2 273 kilometer, Amur, 4 480 kilometer, Anadyr, 1 150 kilometer, Angara, 1 779 kilometer, Indigirka, 1 726 kilometer, Irtysj 4 450 kilometer, Isjim, 2 4550 kilometer, Jana, 872 kilometer, Jenisej, 5 539 kilometer, Ket, 1 621 kilometer, Kolyma, 2 129 kilometer, Lena, 4 472 kilometer, Muna, 45 kilometer, Nizjnjaja Tunguska, 2 989 kilometer, Ob, 2 962 kilometer, Olenek, 2 292 kilometer, Popigaj, 532 kilometer, Taz, 1 401 kilometer, Turkhan, 639 kilometer, Tym, 850 kilometer, Tym på Sachalinön, 330 kilometer.

Gränsflod

Floden Ural bildar tillsammans med Uralbergen gräns mellan Europa och Asien.

Större och viktigare sjöar

Aralsjön, Bajkalsjön, Chanka, Kaspiska HavetKällor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 


Denna sida ändrades senast