Ural

2 428 kilometer lång är Ural Europas tredje längsta flod efter Volga och Donau. Enligt de allra flesta auktoritativa källorna räknas Ural i hela sin längd som gräns mellan Europa och Asien. Denna gräns fortsätter sedan i Uralbergen norrut mot Norra Ishavet.
Ural har sin källa på Kruglayabergets östra sluttningar i den södra delen av Uralbergen. Flyter sedan i så gott som rakt sydlig riktning till staden Orsk där den tvärt vänder västerut, passerar staden Orenburg och vid staden Uralsk vänder den återigen mot söder. Nära mynningen delar Ural sig i två grenar, Yaik, respektive Zolotoy och kring dessa bildas vida våtmarker. Yaik är grund och rik på fisk, medan Zolotoy är djup och farbar för relativt stora fartyg som sedan kan fortsätta ända upp till staden Uralsk.
I det övre loppet utnyttjas vattnet av stora metallurgiska, samt järn- och stålverk i Magnitorgorsk och Orsk-Khalilovsk. Här finns också flera dammar med kraftverk som alltså levererar elkraft till omkringliggande områden.
I det nedre loppet, strax söder om Uralsk finns en vattenreservoar vars vatten bevattnar åkrar.
Framför allt det nedre loppet är mycket fiskrikt och Urals deltaområde svarar för ungefär hälften av Kazakhstans totala fiskenäring.
Staden Atyrau är en av de viktigaste städerna för Kazakhstans oljeproduktion.


Källor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast