Bajkalsjön

Bajkalsjön i södra Sibirien är världens djupaste sjö, 1 642 meter, och världens volymmässigt största sötvattensjö, 23 600 kubikkilometer. Kaspiska Havet har större volym, men är en saltvattensjö. Dess yta är 31 494 kvadratkilometer vilket gör den till världens sjunde största sjö. I Bajkalsjön mynnar 336 större floder och ett oräkneligt antal mindre vattendrag. Den avvattnas av floden Angara som är en biflod till Jenisej. Förr fanns även avvattning till Lenafloden, men den anslutningen blev avskuret av en bergsbildning, sannolikt efter en jordbävning.
I området runt sjön finns många heta källor och den seismiska aktiviteten är hög. Bajkalgravsänkan där sjön ligger är med ett djup på mellan 8 och 9 kilometer världens djupaste gravsänka. Där möts Euraiska och Amurkontinentalplattorna som glider ifrån varandra med cirka 4 mm per år.

Bajkalsjön är mycket rik på fisk och det finns många endemiska arter där.
Här förekommer också ett livligt fiske.
Den Transsibiriska järnvägen förlängdes efter andra världskriget förbi Bajkalsjöns södre del. Det var en förutsättning för ett antal industrier som etablerades vid sjön, bland annat flera stora pappers- och massafabriker som släppte orenat avloppsvatten direkt ut i sjön, en del av dem gör så fortfarande.
Utmed sjön har skapats ett antal naturskyddsområden och nationalparker. En del satningar görs för att locka turister.
Trots industrialiseringen är områdena runt sjön glest befolkade.


Källor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast