Ket

Även känd som Stora Ket-floden i sitt övre lopp. Biflod till Ob från höger och 1 621 kilometer lång.
Isen lägger sig i månadsskiftet oktober/november och släpper i månadsskiftet april/maj. Under den isfria årstiden är floden farbar i så gott som hela sin längd.
Floden har haft stor betydelse som transportled innan först järnvägar och sedan landsvägar tog över merparten av transporterna. För att försvara transporterna och folket i området byggdes en fästning i Ketsk 1602 och en fästning i staden Makovsk 1618.
Under senare hälften av 1800-talet byggdes en kanal mellan Ket och Stora Kasfloden som är en biflod till Jenisej.
Tyvärr var kanalen alltför grund, delvis felplacerad och isbelagd större delen av året. Detta gjorde att frakterna här inte kunde konkurrera med Transsibiriska järnvägen och till slut, omkring 1921, övergavs kanalen.
Innan kanalen byggdes fraktades varor landvägen mellan de två floderna.


Källor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast