Amur

Asiens fjärde och världens nionde längsta flod med 4 480 kilometer. Längduppgiften varierar dock kraftigt. Någon källa anger längden till bara 2 824 kilometer! Amur startar där floderna Shilka, ibland Sjilka, och Argun flyter samman och den har sin mynning i Nevelskijsundet mellan det asiatiska fastlandet och ön Sachalin. Amur, dess ena källflod Argun och bifloden Ussuri utgör merparten av gränsen mellan Kina och Ryssland.

Vid mitten av 1800-talet började en stor mängd ångbåtar trafikera floden. Dessutom inköptes från USA speciella vaskningsmudderverk för att plocka upp guld man visste fanns på flodens botten.
Denna trafik fick stora bekymmer under det kinesiska inbördeskriget 1918 till 1922.

1916 blev den första fasta bron över Amur färdig. Det skedde vid Khabarovsk. Det var en järnvägsbro som gjorde det möjligt för den Transsibiriska järnvägen att köra sina tåg obehindrat även under vintertid.
En andra järnvägsbro blev 1975 färdigställd vid staden Komsomolsk. Vid Khabarovsk färdigställdes 1999 en motorvägsbro över Amur.
När detta skrives byggs en järnvägsbro mellan Nizhneleninskoye i Ryssland och Tongjiang i Kina. Den beräknas vara klar 2015.


Källor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast