Ertis-Qaragandi-kanalen

Denna kanal började byggas i Kazakhstan 1962 som bevattningskanal men också för att förse staden Qaragandi med vatten.. Den grävdes från floden Irtysj, Ertis på kazakhstanska, till staden Qaragandi. Den första delen av kanalen togs i bruk 1968.
Kanalen är inte farbar då där finns 22 pumpstationer som höjer dess nivå 418 meter. Förutom dessa pumpstationer finns 14 reservoarer och 34 sidokanaler. Den är mellan 30 och 50 meter bred och har ett djup på 7 meter.
2002 påbörjades en förlängning av kanalen för att få fram vatten till Irtysj biflod Isjim och därmed till huvudstaden Astana. Denna förlängning är nu klar.


Källor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast