Indigirka

En 1 726 kilometer lång flod i östra Sibirien. Den ligger mellan floderna Jana och Kolyma. Den är isbelagd från oktober till månadsskiftet maj/juni.
Ust-Nera är största orten utmed floden och är ett guldprospekteringscentrum. Det finns flera guldgruvor i området.
Det finns hamnar i orterna Khonuu, Druzhina, Chokurdakh och Tabor.


Källor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast