Kolyma

Denna flod har sin källa i bergen norr om Okhotsk och Magadan och mynnar i Kolymagulfen av Norra Ishavet. Den är 2 129 kilometer lång och avvattnar ett 644 000 kvadratkilometer stort område. Under cirka 250 dagar varje år är flodens yta täckt av ett flera meter tjockt istäcke. Kolyma är isfri bara under juni till oktober.
75 kilometer från mynningen delar Kolyma sig i två huvudgrenar. Mellan dessa flodarmar bildas en mängd öar varav 10-talet är mer än 5 kvadratkilometer stora. Störst är Mikhalkino som är 24 kilometer lång och 6 kilometer bred.
Under 1640-talet utforskades och koloniserades Kolyma av flera olika expeditioner. Åren 1892 till 1894 genomförde baron Eduard von Toll omfattande geologiska undersökningar av Kolyma och andra floder i dess närhet. Det gjorde han på uppdrag av den ryska vetenskapsakademien.
Kolyma är mest känd för de många Gulagarkipelagerna i området och för sina guldgruvor som bemannades av tvångsarbetare. Detta har beskrivits av författaren Varlam Shalamov i boken The Kolyma Tales.
2012 meddelade den ryska vetenskapsakademin att forskare hittat och lyckats driva upp plantor av Silene stenophylla frukten från frukter eller kärnor man funnit i ekorrgömmen gömda 30 000 år i permafrosten.

Bifloden Bolshoy Anyuy

Bolshoy Anyui är en annan stavning av namnet. Floden är 693 kilometer lång och merparten av avvattningsområdet finns i det sparsamt befolkade distriktet Chukotka i den östligaste delen av Sibirien. Malyi Anyuifloden ansluter nära gränsen mot Sakhadistriktet och därefter heter det gemensamma flödet Anyuyfloden, vilken efter cirka 20 kilometer mynnar i Kolyma nära orten Nizhnekolymsk.
1670 färdades Mikhail Stadukhin och Semyon Motora uppströms Molshoy Anyuy och fann då ett lämpligt ställe att flytta båtar och laster över till floden Anadyr. På Anadyr kunde de sedan fortsätta ut till Stilla Havet.
Detta "övergångsställe" blev senare en del i den viktigaste transportleden mellan västra Ryssland och Stilla Havet.
Läs mer om Anadyr här.

Svensk expedition

Svenskarna Titti och Mikael Strand samt Johan Ivarsson reste under 2004 och 2005 hela vägen nedströms Kolyma. Denna bravad hyllas världen över som en av de allra kallaste expeditionerna någonsin.
Läs mer om detta på expeditionens hemsida här.

Källor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast