Anadyr

Denna 1 150 kilometer långa flod har sin källa nära Kolymas ena källflod May Anyuy och mynnar i Anadyrgolfen av Berings Hav. Den är navigerbar under cirka halva sin längd till Markovo för mindre båtar. Fallhöjden därifrån till havet är mindre än 30 meter.
Anadyr flyter genom ett landskap som är känt för sin skönhet och är omgiven av bergskedjor. Anadyr är isbelagd under nio av årets månader och används då som en lättframkomlig transportled. Området är mycket glest befolkat och domineras av tundra med en tämligen rik flora.
Före den stora ryska privatiseringsvågen 1992 försörjde sig befolkning till stor del på kollektiv renskötsel. Sedan dess har stammen av inhemsk ren minskat kraftigt och har idag knappast någon betydelse. Däremot har den amerikanska renen ökat kraftigt. I floden finns tio arter av laxfiskar som fiskas flitigt. Området runt Anadyr är också sommarviste för en rad flyttfåglar.

Förbindelse med Kolyma

1670 färdades Mikhail Stadukhin och Semyon Motora uppströms Kolymas biflod Bolshoy Anyuy och fann då ett lämpligt ställe att flytta båtar och laster över till floden Anadyr. På Anadyr kunde de sedan fortsätta ut till Stilla Havet.
Detta "övergångsställe" blev senare en del i den viktigaste transportleden mellan västra Ryssland och Stilla Havet.
Läs mer om Bolshoy Anyuy här.Källor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast