Chankasjön

Xingkai på kinesiska. Chanka eller Khanka på ryska.
En sjö på gränsen mellan Kina och Ryssland. 170 kilometer norr och Vladivostok och 90 kilometer öster om staden Jixi. Ytan är cirka 4 190 kvadratkilometer, varav 3 030 kvadratkilometer i Ryssland och resten i Kina. Merparten av stränderna består av sumpmark. Medeldjupet är bara 4,5 meter.
Åtta kinesiska och 15 ryska floder mynnar i Chanka som avvattnas via gränsfloden Sungatja, en biflod till Ussuri vilken mynnar i floden Amur.

Hela området runt sjön är naturreservat, alltså både i Ryssland och Kina och består av våtmarker med många sällsynta djurarter, främst fåglar. Här finns bland annat den sällsynta dvärggåsen. Runt sjön förekommer en omfattande vetenskaplig forskning och en del ekoturism.


Källor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast