Taz

Taz är en 1 401 kilometer flod som mynnar i en 250 kilometer lång flodmynning vilken i sin tur mynnar i Obgulfen.
Från Taz till Turkhan, en biflod till Jenisej, skapades på 1600-talet en transportled på land. Denna var under århundraden del av en viktig förbindelseled mellan västra och östra Ryssland.


Källor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast