Turukhan

Biflod till Jenisej från vänster. Den är 639 kilometer lång och är navigerbar 288 kilometer från mynningen till byn Yanov Stan. Källan finns i nordöstra delen av det sibiriska slättlandet. Den mynnar i Jenisej 20 kilometer nedströms Turukhansk.

Mellan floderna Turkhan och Taz skapades på 1600-talet en transportled på land. Denna var under århundraden del av en viktig förbindelseled mellan västra och östra Ryssland.


Källor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast