Jenisej

Sibiriens och Norra Asiens längsta flod, 5 539 kilometer lång. Källan finns på 3 351 meters höjd i bergskedjan Dod-Taygasyn-Noor i Mongoliet och den mynnar i Jenisejbukten i Norra Ishavet. Jenisejs lopp startar alltså i Mongoliet och fortsätter in i Ryssland där också mynningen finns.
I sitt övre lopp rinner Jenisej genom glest befolkade områden. Här finns många forsar och strömmar och här svämmar floden regelbundet över.
I det mellersta loppet finns en rad kraftverksdammar som förser många av Rysslands enorma basindustrier, som exempelvis järn-, stål-, och aluminiumverk med elkraft. Dessa dammar och industrier har till stor del byggts av de så kallade gulag-arkipelagerna bestående av oliktänkande och tvångsrekryterade människor. Nedsmutsningen från dessa industrier är mycket stor. Rening och sanering är knappt påbörjad.
I det nedre loppet passerar Jenisej först över den karga och glesbefolkade tajgan och sedan över en öde tundra innan den mynnar i Norra Ishavet. Här finns flera bifloder som ökar vattenmängden mycket. I denna del är Jenisej isbelagd mer än halva året.
Medeldjupet i Jenisej är 14 meter och det största djupet 24 meter.

Jenisej är farbar i en stor del av sitt lopp och sjötransporter har förekommit under många århundraden och har fortfarande en stor betydelse. Delar av Jenisejs flodområde har också varit en del av den viktiga handelsvägen mellan Europa och bortre Indien.

Den första kända seglingen i hela Jenisejs hela lopp inklusive dess vilda källflöde i Mongoliet gjordes så sent som år 2001. Det var ett team med medlemmar från Australien och Kanada som genomförde denna expedition och resultatet blev två böcker och en film för National Geographic Television.

Förbindelse med OB
Via bifloden Stora Kaz har Jenisej förbindelse till Ob och dess flodsystem.
Läs mer om denna förbindelse här.

Bifloder

Angara
Angara tar sitt vatten från Bajkalsjön vars största tillflöde är floden Selenga. Angara är 1 779 kilometer lång och Selenga är 992 kilometer.
Övre Angarafloden är 320 kilometer lång och mynnar i Bajkalsjöns nordöstra del. Denna flod har hela sitt lopp inom Ryssland och är navigerbar på stora delar.

Nizjnjaja Tunguska
Nedre Tunguska är en högerbiflod och 2 989 kilometer lång. Nedre Tunguska rinner först mot nordost nästan parallellt och bara några kilometer från grannfloden Lena.
En 200 meter hög kraftverksdamm planeras i floden cirka 120 kilometer uppströms mynningen. Med den höjden blir dammen världens högsta. Man räknar med att få ut mellan 12 000 och 20 000 MW.

Ilim
Ilim har under långa tider haft stor betydelse för transporter mellan Jenisejs och Lenas flodsystem. Floden är 589 kilometer lång och är frusen från månadsskiftet mellan oktober och november till början av maj.
Då Ust-Ilimsk-dammen i Angarafolden blev färdig mitten av 1970-talet svämmades staden Ilimsk över.

Sluttande plan vid Krasnoyarskdammen

Krasnoyarskdammen byggdes under åren 1956 till 1972 för att vinna elkraft till den stora aluminiumfabriken i staden Krasnoyarsk. Dammen är 124 meter hög och ligger cirka 30 kilometer uppströms staden. Dess kraftverk genererar 6 000 MW elektricitet..
Ett resultat av dammen är en 2 000 kvadratkilometer stor sjö som är 388 kilometer lång och 15 kilometer som bredast.
Innan dammen byggdes var Jenisej isbelagd i snitt 196 dagar om året. Sedan dammen togs i bruk är floden isfri året runt på en sträcka mellan 300 och 400 kilometer nedströms. Samtidigt har den stora vattenmängden i dammen gjort det lokala klimatet både varmare och fuktigare.
För att möjliggöra sjöfart byggdes 1985 ett sluttande plan som på 90 minuter lyfter fartyg uppströms eller sänker dem nedströms. Jag har tyvärr inte lyckats finna mer fakta om detta sluttande plan.
denna sida finns bilder från det sluttande planet vid Krasnoyarskdammen. Tyvärr är hela sidan skriven på ryska som jag inte alls kan tyda . . .Källor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast