Polens floder och kanaler

På de stora floderna Oder och Vistula är trafiken med kommersiella fartyg ofta mycket stor. Här måste nöjesbåtsskeppare vara på sin vakt och ta stor hänsyn för de som seglar för brödfödan.
De flesta kanalerna är dock för små för den kommersiella trafiken och många av dem har fallit mer eller mindre i glömska.
Nu gör de polska turistmyndigheterna och organisationerna stora ansträngningar för att öka intresset bland turister för de gamla och ofta mycket vackra kanalerna som dessutom ofta går genom ensliga, men mycket vackra, naturområden.
Där finns dessutom på flera ställen sightseeingbåtar som den som drar sig för att ta sig till Polen på egen köl.


Ett litet urval av Polens kanaler och farbara floder.

Namn

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

Augustowkanalen
Kanal I på kartan

101 km

m

m

m

18

1823 - 1839

Bachorzekanalen
Kanal K på kartan

46 km

m

m

m

Floden Bug
Biflod till Narew / Vistula

46 km

m

m

m

Bydgoszczkanalen
Brombergkanalen

Kanal B på kartan

24,7 km

57 m

7,5 m

m

4

1773 - 1774, 1905 - 1917

Eblaskikanalen
Kanal E på kartan

80,5 km

24,5 m

3 m

1,2 m

1825 - 1844, konstruktion
1844 - 1860, bygge

1933 - 1939

Gdansk

km

m

m

m

Gliwicekanalen
Kanal D på kartan

40,6 km

80 m

9,5 m

2 m

6

1933 - 1939

Krakowkanalen
L på kartan

km

m

m

m

Stora Masuriska kanalen
Kanal G på kartan

50 km

m

m

m

1933 - 1939

Masuriska sjöarna
Kanal H på kartan

km

m

m

m

Floderna Narew och Biebrza
I på kartan

484 / 155 km

m

m

m

Floden Nogat
F på kartan

62 km

57 m

7,5 m

2 m

4

Floden Oder
och Hohensaten-Friedrichsthaler-kanalen
Kanal A på kartan

854 km

m

m

m

Floden San

443 km

m

m

m

Floden Warta
Biflod till Oder

808 km

m

m

m

Floden Weichsel/Wisla/Vistula

1047 km

m

m

m

Farleden Bydgoszcz - Warta
Kanal C på kartan

145 km

39 m

4 m

m

9

Zerenskikanalen
Kanal J på kartan

17,6 km

m

m

m

1

1950 - 1951

Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 


Denna sida ändrades senast 13-10-29