Eblaskikanalen / Elblagkanalen

Vid E på kartan till höger.

Ett av Polens sju under och upptaget på UNESCO:s världsarvslista.
Floden Elblag och dess kanal är alltså ett tekniskt under och löper dessutom genom ett mycket naturskönt område.
Perfekt för en båtsemester alltså, men bara för den vars båt inte är längre än 24 meter, inte bredare än 3 meter, med ett största djupgående på 1,2 meter och som inte kräver större frigång än 2,8 meter.
Men det finns sightseeingbåtar för den som vill prova på en mycket annorlunda båttur.

Kanalen konstruerades av den holländske ingenjören Georg Steenke under åren 1825 till 1844 på uppdrag av den preussiske kungen. Sedan tog det lång tid att bygga och först i oktober 1860 invigdes den färdiga kanalen.
Hela kanalen är 80,5 kilometer lång, men på en sträcka av 9,5 kilometer var höjdskillnaden som skulle övervinnas snudd på 100 meter.
Georg Steenke ansåg denna höjdskillnad omöjlig att övervinna med traditionella slussar. I stället ritade han in fyra sluttande plan av en typ som tidigare byggts i Morriskanalen i England. Senare byggdes ytterligare ett sådant sluttande plan som ersättning för fem gamla traditionella slussar byggda i trä.
Kanalen och dess anläggningar blev svårt skadade under andra världskriget, men återställdes till ursprungligt skick och kunde åter öppnas för trafik 1948.

Efter andra världskriget försvann i stort sett all kommersiell trafik från kanalen och under den kommunistiska eran var intresset för turism minimalt.
Sedan Polen öppnade sig mot västeuropa försöker man locka turister från hela världen. Särskilt intressant är det natursköna och ensliga nordöstra Polen med sina gamla fina kanaler.

Tillbaka till sidan om Polens kanaler.


Källa: Nationalencyclopedien, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29