Krakowkanalerna

Sannolikt under det sena 1900-talet kanaliserades ett gott stycke av Visla uppströms från Krakow till staden Oswiecim, utanför Polen mer känt som Auschwitz. Då byggdes sex slussar med måtten 110 x 11,5 meter och tanken lär ha varit att fortsätta denna kanalisering nedströms för att göra större delen av Visla bekvämt farbar.
Kanaliseringen vid Krakow gjordes för att underlätta flodens lopp, då det sker regelbundna översvämningar på många ställen.
Just runt Krakow pågår ett projekt som skall skydda staden från översvämningar och därmed kunna utnyttja fler områden i Vislas närhet för bebyggelse.

.

.

.

Bilfärja över Visla

Visla sedd nedströms från färjeläget.

Färjan på södra sidan av Visla.

.

.

© Alla bilderna tagna 2015 av Bosse Arnholm

Kanalen söder om Visla sedd från en bro.

Vy åt andra hållet från samma bro.

.

.

.

.

Slussen närmast Oswiecim. Bilden tagen från vägen över kanalen.

Fullt med svalbon under slussvaktens kur.

Slussvaktens torn.

Kanalens nedströms från slussen.

.

.

.

.

Vy uppströms från den nedre slussen.

Slussen sedd från uppströms.

De två nedre slusstornen.

Fria Visla sedd från nedre slussen. Muddring pågår i floden.

Tillbaka till sidan om Polens kanaler.


Källa: Nationalencyclopedien, samt ett flertal internetsidor, liksom eget besök på plats 2015.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-02-09