Floden Wisla / Vistula / Weichsel

Weichsel är det tyska och skandinaviska namnet på den polska floden Wisla. Det engelska namnet är Vistula.

Denna polska flod är den största floden i Östersjöområdet och är drygt 1000 kilometer lång från källan till utloppet.
Vistula hade förr mycket stor betydelse för norra Europas och Skandinaviens handelsförbindelser österut, och har därför fått tillnamnet "Bärnstensvägen". Denna väg gick via Vistula och dess biflod Narew, vidare till floden Dnjepr till Svarta Havet och till den välkända "Sidenvägen".
Den har genom historien haft mycket stor betydelse för transporterna i området, men har däremot inte kanaliserats på några längre sträckor. Den står också via en mer eller mindre naturlig kanal i förbindelse med Oder via Brombergkanalen.
Mellan de olika flodarmarna i närheten av utloppet finns ett antal kanaler. Bland andra Weichsel-Nogat-kanalen och Kraffohl-kanalen.

Man brukar säga att Weischsel är farbar för kommersiella transporter mellan Gdansk och Bromberg / Bydgoszcz för ganska stora kanalfartyg. Uppströms till huvudstaden Warzawa är sjöfart hyffsat säker även för kommersiell sjöfart, men därefter blir det besvärligt. Här förekommer ständiga sandbankar som ständigt ändrar läge och vanligen inte märks ut! Så ser det ut fram till staden Kazimirz.
Mellan städerna Kazimierz och Sandomierz blir förhållandena klart bättre, för att mellan Sandomierz och Krakow återigen vara riktigt besvärliga.
Vid Krakow kommer man så in på den förhållandevis nya kanalen till Auschwitz med moderna mått.

De många hindren och den oregelbundna vattenföringen har gjort att Weichsel mest använts för lokala transporter av jordbruksprodukter.

Läs mer om Augustowkanalen. I på kartan
Läs mer om Bachorzekanalen. K på kartan
Läs mer om Brombergkanalen. B på kartan
Läs mer om Eblaskikanalen. E på kartan
Läs mer om Krakowkanalen. L på kartan
Läs mer om Stora Masuriska kanalen. G på kartan
Läs mer om De Masuriska sjöarna. H på kartan
Läs mer om floderna Narew och Biebrza.
Läs mer om floden Bug / Västra Bug.
Läs mer om floden Nogat. F på kartan
Läs mer om Zeranskikanalen vid Warzawa. J på kartan


Källor: Nordisk Familjebok, 1921, NE och andra uppslagsverk, samt ett flertal olika internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29