Stora Masuriska kanalen

Kanal G på kartan.

Kanalen förbinder de Masuriska sjöarna med Kaliningrad, tidigare Königsberg och därmed Östersjön. Den är 50 kilometer lång och mynnar i den kanaliserade floden Lawa / Alle. farleden fortsätter sedan först på floden Lawa och sedan på floden Pregol / Pregel.
Här finns sammanlagt 10 slussar med en längd av 45 meter, bredd på 7,5 meter. Den har ett minimidjup på 2,5 meter och en högsta segelfria höjd på 4 meter.
Kanalen är inte farbar idag.
Kanalen startar i Rydzowkasjön och efter att ha passerat staden Bajory, drygt 10 kilometer från Rydzowkasjön, flyter den numera in i den ryska enklaven Kaliningrad.

Kanalen öppnades för trafik första gången år 1776.
1911 påbörjades en upprustning. Tre år senare, då första världskriget startade stoppades kanalarbetena och återupptogs först 1934. Då hade Adolf Hitler ett av sina högkvarter i närheten och förbindelsen med Königsberg, nuvarande Kaliningrad, blev allt mer strategisk.
När Ryssland ryckte fram 1945 var kanalen så gott som helt klar för att öppnas, men i stället förstörde den tillbakadragande tyska armen alla broarna, och när ryssarna tagit över området monterade de ner all den då hypermoderna utrustningen och transporterade den hem till Ryssland.
Sedan dess har kanalen inte satts i stånd igen.
Större delen av den hamnade ju efter krigsslutet i den ryska enklaven Kaliningrad, som av ryssarna användes som en militärbas där utlänningar, och därmed trafik av utländska fartyg, inte var välkommna.

Tillbaka till sidan om Polens kanaler.


Källa: Nationalencyclopedien, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29