Masuriska sjöarna

Kanal H på kartan.

De Masuriska sjöarna går i Polen under betckningen "De tusen sjöarnas land". Det är ett mycket naturskönt område just söder om den ryska enklaven Kaliningrad vid Östersjöns sydöstra hörn. Ligger dessutom nära både Litauen och Vitryssland.
Längst i norr finns Rydzowkasjön och längst i söder Rossjön. Avståndet dem emellan är mellan 90 och 100 kilometer.
Från Rydzowkasjön längst i norr börjar Stora Masuriska kanalen som vindlar sig norrut in i den ryska enklaven Kaliningrad. Den är inte farbar och hade den varit det, skulle väl naiva båtturister knappast släppas in . . .
Från Rossjön i söder rinner floden Pisz / Pisa söderut och ansluter efter cirka 72 kilometer till floden Narew, vilken i sin tur är en biflod till floden Vistula som har sin mynning i Östersjön. Vistula har även kanalförbindelse med floden Oder i västra Polen och därifrån kan man på olika kanaler och floder leta sig "raka" vägen ut till Nordsjön.
Svänger man i stället österut på Narew och in på dess biflod Bierbza kommer man så småningom till Augustowkanalen som ansluter till floden Njemen som har sin mynning i Östersjön, men också har kanalförbindelse med Dnjepr och därmed även Svarta Havet.

Följande sjöar ingår i det farbara sjösystemet, från norr till söder:
Rydzowkasjön, Marnysjön, Darginsjön, Dobskiesjön, Kisajnosjön, Niegosinsjön, Jagodriesjön, Tallasjön, Luknajosjön, Sniarrdwysjön, Nidzkiesjön, Sekstysjön och Rossjön.
De förbinds mestadels av naturliga flodsträckor, men på några ställen i stället av kanaliserade floder eller kanaler.

Floden Pisa
Är cirka 72 kilometer lång från Rossjön till mynningen i Narew. Den är i sig navigerbar, men vattenståndet varierar mycket kraftigt. Mellan 0,4 och 1,2 meter!
Eftersom de Masuriska sjöarnas norra tillfart är blockerad av Ryssland, gäller det alltså att ha tur med vattenståndet både för att segla dit och sedan komma där ifrån.

Läs mer om Stora Masuriska kanalen här.
Tillbaka till sidan om Polens kanaler.


Källa: Nationalencyclopedien, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29