Floderna Narew och Bierbrza

Narew är en 484 kilometer lång biflod till Vistula. Den har sin källa i Bialowiezaskogen i nordvästra Vitryssland på en höjd över havet på 159 meter. Den mynnar i Vistula vid Modlin i Warzawas nordvästliga förorter.
Ett antal kilometer uppströms den naturliga mynningen passerar Narew genom Zegrzynskisjön. Vid flodens naturliga utlopp har en stor damm byggts för att dra nytta av vattenkraften. Denna damm saknar slussar, varför all sjöfart hänvisas till Zeranskikanalen.
Narew är farbar från Vistula via Zeranskikanalen upp till bifloden Bierbrza, en sträcka på 295 kilometer. Lägsta fria höjd är 3,5 meter och största möjliga djupgående är 1,4 meter. Vid staden Novogorod anslutar bifloden Pisz / Pisa som också är farbar upp till de Masuriska sjöarna.
Läs mer om de Masuriska sjöarna här.

Bierbrza

En 155 kilometer lång biflod till Narew med sin källa nära gränsen mot Vitryssland. Den mynnar i Narew nära staden Wizna.
Nära källan ansluter Bierbrza till Augustowkanalen som inne i Vitryssland förbinder den med floden Njemen, vilket betyder att Bierbrza är en del av en förbindelse mellan Östersjön och Svarta Havet.
Läs mer om Augustowkanalen här.

Tillbaka till sidan om Polens kanaler.


Källa: Nationalencyclopedien, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29