Floden Nogat

F på kartan till höger.

Vistulas första deltaarm som lämnar huvudfåran nära staden Biala Gora. Nogat mynnar i Vistulalagunen / Friesiska Havet efter cirka 62 kilometer.
Denna deltaarm är den enda som inte mynnar i Danzigbukten i väst, utan väljer en östligare bana.
Floden är kanaliserad och har fyra slusstationer. De är 57 meter långa, 7,5 meter breda och tillåter ett maximalt djupgående på 2 meter. Den lägsta seglingsfria höjden är 5 meter.
I höjd med staden Elbag startar Jagiellonskikanalen österut och ansluter där till Elbagfloden vid staden Elbag.

Tillbaka till sidan om Polens kanaler.


Källa: Nationalencyclopedien, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29