Bug / Västra Bug

Flodens namn i Polen är Bug, men internationellt brukar den kallas Västra Bug för att skilja den från floden Bug i Ukraina. Den floden brukar internationellt kallas Östra Bug. Dessa två floder förenas genom Dnjepr-Bugkanalen.

Denna 830 kilometer långa flod har sin källa i centrala Ukraina. Den mynnar i Zegrzynskisjön vid floden Narew i Warzawas som sedan förenar sig med floden Wisla. 587 kilometer av dess lopp finns i Polen eller som gräns mellan Polen och Vitryssland och Ukraina. Det är Polens fjärde längsta flod.

Läs om floden floden Södra Bug i Ukraina.
Läs om kanalen som i Ukraina förbinder Bug med Dnjepr.

Tillbaka till sidan om kanaler och floder i Polen.


Källor: Flera olika sidor på internet, främst Encyklopedia of Ucraine.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29