Zeranskikanalen

Kanalen vid J på kartan.

Zeranskikanalen startar vid Zeransjön i de nordöstra delarna av Warzawa, går därifrån i syd-sydvästlig riktning 17,6 kilometer och mynnar i floden Weichsel / Wisla / Vistula vid kraft- och värmeverket CHP Zeran som använder kanalen som vattenreservoar. Kanalen ger alltså en sydligare och kortare förbindelse mellan floderna Narew och Vistula.
Vid mynningen finns en damm med port som håller vattennivån i kanalen konstant. Här finns också en sluss så att båtar kan ta sig igenom.

Den nordligaste delen av kanalen har gamla anor. Det var kung Sigismund III Vasa som byggde denna del då floden Narew ofta svämmande över sina bräddar och hotade hans herrgård Vasa Nieporet.
Denna kanal hade avsevärt mindre dimensioner än dagens kanal och fick namnet "Kungens kanal".
Då Preussen under 1800-talet annekterade Polens hela kust mot Östersjön och införde skyhöga tullar för polska transporter på floden Vistula påbörjades ett storartat projekt att med kanaler skapa en förbindelse från Warzawa till lettiska hamnar i Östersjön. Under denna tid förbättrades farlederna i flera floder, bland annat Narew och Bug. Dessutom byggdes Augustowkanalen.
Då Augustowkanalen var klar insåg Preussen att man riskerade förlora den lönsamma transithandeln och sänkte tullarna till rimliga nivåer, vilket gjorde att man i Polen och Litauen lade ner planerna på ytterligare kanaler och förbättringar för sjöfarten på sina floder.

Under det tidiga 1900-talet utarbetade det ryska kommunikationsdepartementet förslag på en kanalförbindelse mellan Dnepr och Vistula främst med syftet att dränera stora områden. Arbeten med detta startades 1919 men avbröts ganska snart och återupptogs inte förrän 1935. Resultatet blev en 2,5 kilometer lång och smal kanal vid Zeran som avvattnade Brodnowskikanalen och stod färdig 1938.
Arbetena återupptogs 1950 och 1951 var den nuvarande Zeranskikanalen klar att tas i bruk.

Kanalen har idag mycket stor lokal betydelse, dels som vattenreservoar för det stora kraft- och värmekraftverket vid dess mynning i Vistula, för transpirterna i området och inte minst som rekreationskälla för de många fritidsfiskarna i Warzawa. Det varma processvattnet som kraftverket släpper tillbaka ut i kanalen är mycket varmare än vattnet i de naturliga vattnen medför att fiskarna här växer snabbare och blir klart större.

Tillbaka till sidan om Polens kanaler.


Källa: Nationalencyclopedien, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29