Bydgoszczkanalen - Brombergkanalen

Kanal D på kartan.
Kanalen förbinder floderna Brda, biflod till Vistula, och Notec, biflod till Warta som i sin tur är biflod till Oder. Den är 24,7 kilometer lång och har 4 slussar med en längd av 57 meter.

Kanalen byggdes under Fredrik den II:s tid som kung av Preussen. Bygget startade 1772 och kanalen öppnades för trafik 1774.
Den går från staden Naklo vid den kanaliserade floden Notec och staden Bydgoszcz/Bromberg vid floden Brda. Kanalen byggdes från början med 8 slussar. Under åren 1905 till 1917 utvidgades kanalen och de 8 gamla slussarna reducerades till 4 nya, 57 meter långa och 7,5 meter breda slussar.

Från mynningen i Oder följer farleden floden Warta under 68 kilometer.
Floden Notec/Netze är farbar från sin mynning i floden Warta till staden Krzyz, en sträcka på 49 kilometer. Från Krzyz är floden kanaliserad fram till staden Naklo, en sträcka på 138 kilometer där 12 slussar passeras. Där ansluter Bydgoszczkanalen som är knappt 48 kilometer.
Bydgoszczkanalen slutar egentligen tvärt i en hamn, men strax dessförinnan ansluter den 1,5 kilometer långa Nowymkanalen som i sin tur ansluter till den kanaliserade floden Brda/Brahe som mynnar i floden Weichel/Wisla/Vistula efter 14 kilometer.

Kanal E på kartan
Kanalleden mellan Bydgoszczkanalen och floden Warta
En 145 kilometer lång kanalled som har 9 slussar, alla 39 meter långa och 4 meter breda. Den startar från Bydgoszczkanalen och mynnar i floden Warta vid staden Konin.
Den första delen, från Bydgoszczkanalen till floden Notec/Netze har namnet Notecki/Netzekanalen. Sedan följer en kanaliserad del av floden Notec/Netze ner till sjön Pakosklie. Mellan denna sjö och Goplosjön fortsätter leden på den kanaliserade floden Notec/Netze.
Från Goplos södra spets fortsätter leden på den kanaliserade floden Notec/Netze. Halvvägs ner till Mykorzinskiesjön viker floden av österut och man fortsätter på Sliesinskikanalen fram till sjön.
Hela sträckan från Goplosjön till Warta brukar kallas Warta-Goplokanalen.

Kanal F på kartan
Bachorzekanalen
En 46 kilometer lång kanal från Goplosjön vid den kanaliserade Noteckanalen till Tübingen/Wloclawek vid floden Vistula.
Av denna kanal som enligt obekräftade uppgifter byggdes för mer än 1 000 år sedan, återstår en knappt farbar ränna som mer liknar ett dräneringsdike. Den ingår dock i en kanalrutt, Loop Kujawska, som är 269 kilometer lång.
I denna rutt ingår förutom Bachorzekanalen även floden Zglowiaczka, floden Vistula, den kanaliserade floden Brda, Bydgoszczkanalen, kanalerna Gornonjoteckin och Notecia.


Tillbaka till sidan om floden Oder.
Tillbaka till sidan om floden Vistula.


Källa: Nationalencyclopedien, samt ett flertal internetsidor, varav de flesta lämnar motstridiga uppgifter, bland annat om antalet slussar.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29