Floden Oder

Oder är en 854 kilometer lång flod i centraleuropa. Den har sin källa vid Fidlóv kopec i Tjeckien och mynnar ut i Stettiner Haff strax norr om den polska staden Stettin.
I Tjeckien är Oder 112 kilometer lång och i Polen 742 kilometer lång, varav 187 kilometer utgör Polens gräns mot Tyskland. Så gott som hela den övriga gränsen mellan Polen och Tyskland utgörs av Oders biflod Neisse.
Oders polska namn är Odra.

Oder har flera kanalförbindelser med andra floder och med åtskilliga städer av betydelse. I sitt nedre lopp har Oder två parallella lopp med en mängd öar av olika storlek däremellan. För att underlätta för sjöfarten byggdes under åren 1906 till 1914 Hohensaaten-Friedrichsthaler-kanalen i Oders västliga lopp på sträckan mellan orterna Hohensaaten och Friedrichsthaler, vilket underlättar mycket för den trafik som går uppströms, särskilt vid högvatten i Oder. Kanalen betcknas med A på kartan här intill.
Läs mer om denna kanal här.

Vid Hoensaaten anslutar Havel-Oderkanalen, B på kartan, som ger en förbindelse mellan Oder och staden Berlin och även hela det tyska kanalnätet.
Läs mer om denna kanal här.

Vid Eisenhüttenstadt ansluter Oder-Spreekanalen, C på kartan, vilken även den skapar en anslutning mellan Oder och Berlin.
Läs mer om denna kanal här.

Till bifloden Wartas biflod Notec ansluter Brombergkanalen vid D på kartan. Den ger förbindelse till floden Vistula.
Läs mer om denna kanal här.

Till bifloden Brombergkanalen ansluter Warta-Notecfarleden vid E på kartan.
Läs mer om denna kanal här.

Till sjön Goplo ansluter Bachorzekanalen vid F på kartan. Den ger förbindelse till floden Vistula.
Läs mer om denna kanal här.

Oders största biflod är Warta med en längd av 808 kilometer. Den är farbar från staden Kostrzyn vid mynningen i Oder i ungefär halva sin längd till staden Konin. Vid Konin ansluter Warta-Notecfarleden
Läs mer om denna kanal här.

Oder är farbar för "stora" kanalfartyg ner till staden Wroclav. Härifrån kan något mindre kanalfartyg fortsätta ända till staden Kolle varifrån de kan fortsätta ytterligare en bit på Gliwicekanalen, G.
Läs mer om denna kanal här.


Inne i Trzebiez hamn.

Vy av Oder söderut mot Szczecin sett från Intersters småbåtshamn.

Centrala Szczecin sedd från Oder.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Inne i Trzebiez hamn, utsikt mot norr.

Vy av Oder söderut mot Szczecin sett från Intersters småbåtshamn.

Centrala Szczecin sedd från Oder.

Stilla flyter västra Oder söder om Szczecin.

Träsklandet mellan västra och östra Oder är fullt av kanaler och olika förbindelselänkar.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Stilla flyter västra Oder söder om Szczecin.

Träsklandet mellan västra och östra Oder är fullt av kanaler och olika förbindelselänkar.Källor: Olika sjökort och farledsbeskrivningar, samt egna iaktagelser på plats 1998.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29