Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße

Från Hohensaaten till Westoder.
Denna vattenväg är 43 kilometer lång. Den minsta segelfria höjden är 4,4 meter, det minsta djupet är inte under 1,8 meter ens under de torraste somrarna och den största tillåtna fartygsbredden är 12 meter i slussen i Hohensaaten.
Strömmen är obetydlig och slussen har en lyfthöjd på 0,9 meter.

Kort historia:
Denna sträcka kanaliserades under åren 1906 till 1914 för att underlätta för sjöfarten mellan Berlin och Stettin. På denna sträcka slapp man det strömmande vattnet i Oder, samtidigt som man kunde hålla ett konstant vattenstånd.
Normalt använder de professionella skepparna alltså denna kanal på väg uppströms Oder och satsar på den östra naturliga oderarmen vid färd nedströms då sommartorkan inte gjort denna del alltför grund.
De enda slussarna finns i Hohensaaten. En av slussarna förbinder Havel-Oder Wasserstraße med Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße och den andra slussen förbinder Havel-Oder Wasserstraße med Oder.

Läs mer om floden Oder.
Läs mer om Havel-Oderkanaler.


Träskmarkerna mellan kanalen och Oder är naturskyddade.

Lugnt och stilla flyter vattnet i denna kanal.

Inne i slussen Hohensaaten-West

Träskmarkerna mellan kanalen och Oder är naturskyddade.

Lugnt och stilla flyter vattnet i denna kanal.

Inne i slussen Hohensaaten-West

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm


Källor: Olika sjökort och farledsbeskrivningar, samt egna iaktagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29