Havel-Oder Wasserstraße

Förbinder floden Havel vid Spandau i Berlin med floden Oder vid Hohensaaten.
Kanalen är 93,6 kilometer lång och har fyra slussar. Största tillåtna fartygslängd är 82 meter, största bredd 9,5 meter och maximalt djup varierar mellan 1,85 och 2,0 meter. Största fartygshöjd varierar mellan 4,2 och 4,6 meter.


I gästhamnen i alter Werbellin-Kanal i den lilla staden Marienwerder.

Lyftverket i Niederfoinow sett från väntbryggan

Inne i lyftverkets tråg tillsammans med en passagerarbåt.

I gästhamnen i alter Werbellin-Kanal i den lilla staden Marienwerder. I denna stad finns det traditionsrika lilla värdshuset Zur Glocke.

Lyftverket i Niederfinow sett från väntbryggan

Inne i lyftverkets tråg tillsammans med en passagerarbåt.

Vy rakt uppåt inne i lyftverket.

Kanalen mot Oder sedd innifrån lyftverket.

Förtöjd i gästhamn i Oranienburger Havel

Vy rakt uppåt inne i lyftverket.

Kanalen mot Oder sedd innifrån lyftverket.

Förtöjd i gästhamn i Oranienburger Havel

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Kort historia:
Den nuvarande Havel-Oder-Wasserstraße byggdes på sex år och togs i bruk 17 juni 1914, då den ersatte en del gamla kanaler och utgjorde utbyggnad av andra gamla kanaldelar. På de gamla kanaldelarna fanns sammalagt 19 slusställen och den nya klarade sig med fyra, vilket avsevärt snabbade upp transporterna.
Det blev också möjligt för fartyg på 700 ton att använda kanalen. Tidigare hade fartyg på knappt 200 ton kunnat segla denna led.

Lyftverket Niederfinow byggdes under sju år och var klart att tas i bruk den 21 mars 1934. Det hade då kostat 27,5 miljoner D-mark att bygga och blev världens största lyftverk. Det dröjde drygt 40 år innan ett större lyftverk byggdes.
Lyftverkets lyfthöjd är 36 meter och de tråg som båtarna lyfts i är 12 meter breda, 85 meter långa och 2,5 meter djupa. Dessa tråg väger 4 300 ton varav 2 500 ton är det vatten de innehåller.
Med infart och utfart tar ett lyft normalt cirka 20 minuter, varav själva lyftet tar cirka fem minuter.
Lyftverket ersatte en slusstrappa med fyra kammare, som det normalt tog en och en halv timma att slussa igenom.
Lyftverket är numera tekniskt byggnadsnminnesmärke och det besöks årligen av cirka 500 000 besökare.

Tillbaka till sidan om floden Oder.


Källor: Olika sjökort och farledsbeskrivningar, samt egna iaktagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till:

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29