Oder-Spreekanalen

Kanalen förbinder floden Oder vid staden Eisenhüttenstadt med staden Berlin från sydost.

Kanalen består av två delar. Den västliga delen är cirka 24 kilometer lång och har sin början vid floden Dahme och mynnar i floden Spree cirka fyra kilometer väster om Fürstenwalde. Den cirka 41 kilometer långa östliga delen av kanalen följer i början floden Spree under cirka 20 kilometer innan den svänger av åt höger och till slut mynnar i floden Oder.
Kanalen har fyra slussar med en minsta längd av 57 meter och en minsta bredd på 8,5 meter,

Oder-Spreekanalen har en lång historia. Redan 1373 ville kejsaren Karv IV bygga en kanal från floden Spree till Oder, men det var först 1558 som kejsaren Ferdinand I satte spaden i marken för ett första avsnitt av en kanal mellan Neuhaus och Müllrose. Arbetena upphörde dock då kejsaren dog 1564. Sedan dröjde det 110 år tills kurfursten Friedrich Wilhelm åter tog upp arbetena och kanalen fullbordades mellan Müllrose och Brieskow-Finkenheerd. Den högtidliga invigningen skedde 1668 och hela kanalen fick då namnet Friedrich-Wilhelm-kanalen.
Denna kanal användes udner 200 år, men på grund av den ökande industrialiseringen blev den ganska snabbt hopplöst överbelastad och 1891 beslutade den preussiska regeringen att bygga en ny kanal mellan Spree och Oder som kunde invigas redan 1891.
Men även den nya kanalen var för liten för trafiken varför den utvidgades kraftigt redan under åren 1895 till 1897. Kanalen breddades i så gott som hela sin sträckning för att underlätta trafiken och i samband med första världskriget fick alla slusstationer dubbla kammare. Dessa byggdes något längre än de första kamrarna.
Under åren mellan de båda världskrigen var trafiken på kanalen så intensiv att många kanalskeppare fick vänta uppemot en vecka på slussning. Flera förbättringar gjordes för att snabba på trafiken. Bland annat byggdes en ny dubbelsluss för anslutningen mellan Oder-Spreekanalen och Oder. Denna byggdes med två kammare som blev 130 meter långa och 12 meter breda. Tanken var säkert att kanalens alla slussar skulle byggas om med dessa mått, men de planerna stoppades av andra världskrigets utbrott.
Efter andra världskrigets slut vidtog ett styvt arbete med att reparera de 32 broar som förstörts, bärga de 188 fartyg som sänkts i kanalen och iståndsätta slussarna kunde kanalen åter öppnas för trafik redan 1946.
1966 påbörjades en utbyggnad av kanalen för att klara större fartyg och mer trafik. Även under DDR-tiden var kanalen en myckjet viktig transportled, även om det kom till en vändning 1989 för den östtyska industrien vilket påverkade kanaltransporterna negativt.
Efter återföreningen av de två tyska staterna har trafiken åter ökat och en utbyggnad av kanalen startats.

Delar av Friedrich-Wilhelm-kanalen finns fortfarande kvar men är inte i bruk.

Tillbaka till sidan om floden Oder.


Källa: Flera olika navigationsböcker, sjökort och internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29