Gliwicekanalen - Klodnitzkanalen

Kanalen förbinder städerna Gliwice och Kolle i södra Polen.

Kanalen är 40,6 kilometer lång och har sex slussar som är 80 meter långa och 9,5 meter breda. Den seglingsfria höjden i kanalen är 4 meter och det högsta tillåtna djupgåendet är 2 meter.

Kanalen byggdes under åren 1933 till 1939. Det var tänkt som en första etapp på en kanal som skulle förbinda Oder med Donau via floden March. En sådan förbindelse hade planerats under lång tid, men strax efter Gliwicekanalen var klar lades de planerna på hyllan.
För närvarande fraktas uppemot 700 000 ton gods årligen på kanalen och man har planer på att modernisera kanalen.

Under åren 1935 till 1945 hette den Adolf-Hitler-kanalen.

Tillbaka till sidan om floden Oder.


Källa: Nationalencyclopedien, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29