Gdansk

Gdansk var under senmedeltiden en av de största Hansestäderna i Östersjön och hade stor betydelse för handeln i området. Staden ligger vid en av floden Wislas många utflöden i Rigabukten. På grund av översvämningsrisk är den del som löper genom Gdansk numera avskuren från huvudfloden och har fått namnet Döda Wisla.
Från staden ut till Rigabukten är Döda Wisla kanaliserad så att även de största skeppen förr i tiden kunda ta sig in till staden.
Numera lastar och lossar de största skeppen i Gdansk hamnstad Gdynia ute vid kusten, men det är fortfarande möjligt för ganska stora fartyg att komma in till Gdansk.

Vy norrut från bron över Nowa Motlawa

Vy norrut från stra bron över Döda Wisla

Vy söderut från stra bron över Döda Wisla

© Bilderna tagna 2010 av Ingemar Nordlund

Vy norrut från bron över Nowa Motlawa

Vy norrut från stora bron över Döda Wisla

Vy söderut från stora bron över Döda WislaInfarten till Nowa Motlawa till vänster i bilden

© Bilderna tagna 2010 av Ingemar Nordlund

"Spökskepp" på Döda Wisla

"Spökskepp" på Döda Wisla

Infarten till Nowa Motlawa till vänster i bilden© Bilderna tagna 2013 av Bosse Arnholm

Floden Wisla

Floden Wisla


Källor: Wikipedia. Ingemar Nordlund efter besök på plats
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 14-11-08