Floden San

Denna 443 kilometer långa biflod till Vistula har sin källa nära byn Sianky i de Karpatsiak Bergen i Ukraina på en höjd av 900 meter.
Sans första 50 kilometer bildar gräns mellan Ukraina och Polen. En damm över floden bildar Solinasjön, den största artificiella sjön i Polen.

Det område San passerar var bebott redan under förhistorisk tid och under olika perooden efter det bodde här kelter, goter och vandaler.
Sandalen blev en mycket viktig handelsväg under 800- och 900-talen och utgjorde då en länk i en en lederna mellan Östersjön och Svarta Havet.
Läs mer om denna förbindelse här.

Tillbaka till sidan om Polens kanaler.


Källa: Nationalencyclopedien, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29