Dnjestr - Dnister

Dnjestr är Ukrainas största flod efter Dnjepr. Den är 1 360 kilometer lång. Den har sin källa på 900 meters höjd över havet nära byn Vovche vid Beskyd i den karpatiska bergskedjan.
De gamla grekerna grundade staden Tyra vid Dnjestrs mynning i Svarta havet. De döpte också om floden till Tyrafloden. Under denna td var Dnjestr en del av huvudleden mellan Svarta Havet och Östersjön. Denna led följde Dnjestr norrut och fortsatte sedan på Sanfloden och floden Vistula.
Man kan alltså anta att de skandinaviska vikingarna använde denna led för sina färder till Konstantinopel och Medelhavet.
Under de stora folkomflyttningarnas tid förlorade områdena runt Dnjestr sin betydelse. När tatarerna fördrivits ökade områdets betydelse igen och en rad städer utmed floden fick stor betydelse. Bland annat upprättade handelsmän från Genua handelsplatser på flera ställen norr om staden Bender, för övrigt just den stad vår svenske kung Karl XII "gästade" senare.
Vid 1500-talets början hamnade Moldavien inom det turkiska väldet och senare bildade Dnjestr gräns mellan Turkiet i söder och väster och Polen i norr och öster. Sedan Polen delats och Ryssland annekterat Bessarabien 1812 hamnade stora delar av Dnjestrs flodområde i rysk ägo.
I början 1840 startades handelssjöfart på den ryska delen av floden och under åren 1884 till 1894 gjordes en del förbättringar för sjöfarten och därefter kunde ångbåtar nyttja floden 800 kilometer uppströms från Svarta Havet till staden Halych.
Sjöfarten fick dock ingen större betydelse. Däremot förekom en omfattande timmerflottning.

Idag förekommer kommersiell sjöfart på Dnjestr från Svarta havet upp till staden Soroky. De viktigaste hamnarna finns i Mohyliv-Podilsyi, Soroky, Bender och Tyraspil. Det som huvudsakligen fraktas är byggnadsmateriel och timmer.

Under en del av 1800-talet tillhörde norra delen av Dnjestrs lopp Österrike och under denna tid fanns planer på att förbinda Dnjestr med Sanfloden och floden Vistula, vilket borde kunna ske utan alltför stora svårigheter med tanke på att denna rutt som under grekers och vikingars tid använts som handels- och härnadsväg. Dessa planer fullföljdes dock inte.

Tillbaka till sidan om kanaler och floder i Ukraina.


Källa: Flera olika internetsidor, framför allt Encyklopedia of Ucraine.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-10-29