Slussarna i Dalslands kanal

Plats

Lyfthöjd

Antal

Köpmannebro

Nivåsluss
0,1 m

1

Upperud

5,0

2

Håverud

9,9

4

Buterud

0,8

1

Mustadfors

3,1

1

Långed

13,1

4

Starkens
nedlagda sluss

-

1

Långbron

0,3

1

Billingsfors

6,1

2

18:e slussen

2,4

1

19:e och 20:e slussarna

6,1

2

Bengtsfors

3,5

2

Lennartsfors

7,5

3


Bileder:

Silarnas biled

Plats

Lyfthöjd

Antal

Gustavsfors

2,8

1

Krokfors

6,3

2


Snäcke kanal

Plats

Lyfthöjd

Antal

Snäcke

3,0

1

Strömmen

1,2

1


Töcksfors kanal

Plats

Lyfthöjd

Antal

Töcksfors

10,1

2

Slussprofil


Totalt 31 slussar, inklusive Silarnas biled och Snäcke kanal.
Av en sammanlagd farbar vattenväg på 254 kilometer är cirka 10 kilometer grävd och sprängd kanal.


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast