Dalslands kanal

Silarnas biled

Förbinder Västra och Östra Silen med Dalslands kanal.

Kort historia:
En sluss vid Gustavsfors från sjön Lelång till Västra Silen ingick i de ursprungliga planerna för Dalslands kanal. Redan under kanalbyggets gång insåg kanalbolaget att man borde bygga kanal även vid Krokfors och därmed ansluta även Östra Silen till kanalsystemet.
Vid 1866 års riksdag beviljades anslag och lån och arbetet lämnades på entreprenad till löjtnanten P. Laurell som utförde arbetet till en kostnad av 66 500 riksdaler. Slussen var färdig att tas i bruk den 1 juli 1869.

Slussen i Gustavsfors

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.

Infarten till slussen
från Lelång

På väg in
i den öppna slussen

Inne i slussen

Utsikten från slussen mot Lelång


Den trånga leden från
Västra Silen till Gustavsfors

Gustavsfors övre väntbrygga

"We will, we will rock you" sjöng tyska ungdomar och klappade takten med sina paddlar

Vattnet forsar med all sin kraft ur luckorna på övre slussporten

Övre väntbryggan med landsvägsbron i bakgrunden

Krokfors sluss

I den trånga kanalen från Östra Silen in mot Krokfors sluss

Slussvaktaren vid manöverstället vid nedre slussporten

Halvvägs ner i slussen

Porten öppnas. Dags att gå ut i Västra Silen

© Bilderna tagna 2000 av Bosse Arnholm

 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast