Dalslands kanal

Snäcke kanal

Sidoled som förbinder Dalslands kanal med sjöarna Ånimmen och Ärr.

Kort Historia:
Redan under 1700-talet diskuterades en kanalförbindelse dels mellan Vänern och Stora Le, men också mellan Vänern och sjöarna Ånimmen och Ärr. Alla insåg att en förbindelse upp till Stora Le skulle bli bäst men också dyr och svår att genomföra. En förbindelse till Ånimmen och Ärr däremot kunde ordnas relativt lätt och billigt.
1765 fanns förslag om rensning och kanalisering av båda lederna till behandling hos dåvarande Strömrensningskommitten underställd Kungl. Maj:t. Men inget beslut togs.
Invånarna runt Ärr lät 1826 utföra undersökningar och en ansökan lämnades till Kungl. Maj:t, som först 1833 initierade en ny undersökning ledd av Nils Ericson. Han kom fram till att en kanal här skulle kosta 70 000 riksdaler. Ett bolag bildades i trakten. Detta bolag lovade svara för halva kostnaden om staten tog den andra halvan. Men förslaget fick vänta. Kungl. Maj:t ansåg att en kanal ända till Stora Le var viktigare.
Inte heller vid senare propåer blev det några statliga pengar till en kanal från Ärr till Ånimmen och vidare till Vänern. Efter nytt avslag av 1841 års riksdag byggde ett antal bruksägare på egen bekostnad en sluss av trä mellan Ärr och Ånimmen. Över edet vid Snäcke anlades en hästjärnväg.
Denna slussled var i bruk ett antal år, men var inte av samma standard som Dalslands kanal som stog färdig 1868. Under åren 1872 till 1874 byggde så det privata Snäcke Kanal AB en ny kanalförbindelse med slussar både vid Strömmen och Snäcke för drygt 43 000 kronor. Redan efter några år gick bolaget i konkurs och kanalen köptes då av Snäcke Nya Kanal AB.
Ingår numera i Dalslands Kanal AB.
Snäcke kanal passerades 1930 av 600 fartyg.

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

17,4 km

4,2 m

2

21,0 m

4,0 m

1,9 m

14,0 m

5 knop


Slussen i Snäcke

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.

Infarten till slussen
från Östebosjön

Inne i slussen i väntan på broöppning

Infarten och Östebosjön
från slussen

Bro och sluss sedda från Ånimmen

Strömmens sluss

Infarten till slussen från Ånimmen
är en pastoral idyll

Slussvaktaren får veva
luckorna manuellt . . .

. . . och öppna och stänga
slussportarna dessutom

I väntan på
broöppning
på väg nedströms

Infarten till slussen från Ärr

Den "fria" forsen vid sidan om slussen

Dämmet vid sidan om slussen

Nedslussningen blir en
äkta svensk sommaridyll

Henriksholm

KvartsitbrottetHerrgården Henriksholm på
ön Henriksholm i sjön Ånimmen

Resterna av kvartsitbrottet vid sjön Ärr

© Bilderna tagna 2000 av Bosse Arnholm

 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast