Dalslands kanal

Kvartsitbrottet vid Ärr

Från detta kvartsitbrott gick de sista fraktskutorna inom Dalslands kanalsystem. De fyra skutorna Lindö, Sune, Balder och Monica fraktade kvartsit härifrån för Wargöns bruk ända fram till december 1971, då de för sista gången lämnade kanalen med last. Allra sist var Lindö med 111,1 tons last, vilken lossades i Vänersborg och sedan kördes på lastbil till Wargöns bruk.
110-tonnaren Monica byggdes så sent som 1961 just för denna trafik.

Kvartsitbrottet vid Ärr
Det nedlagda kvartsitbrottet vid sjön Ärr.

© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm,


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast