Upperud

Upperud, vid sjön Spången, har gamla anor. Under 16- till 1800-talen fanns här Dalslands största järnbruk och orten var också en viktig omlastningsplats för järnmalm på väg till de många bruken i Dalsland och Värmland.

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.
Landsvägsbron uppströms övre slussen sedd från väntbryggan.

Översta porten i översta slussen stängs efter oss.

På väg ner i översta slussen. Slussvaktaren - som för övrigt bakar goda frukostbröd - sköter manöverpanalen till höger.

© Bilderna tagna år 2000 av Bosse Arnholm
På väg genom den korta kanalen mellan övre och nedre slussen.

Nedre slssens övre port stängs efter oss.

Utsikten västerut från nedre slussen innan vattnet börjat tappas ut.

© Bilderna tagna år 2000 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast