Långbron

En sluss med en nivåskillnad på 0,3 meter. Här finns två klaffbroar, en för landsvägen och en för järnvägen.
Slussen lyfter farleden från Långbrohöljen till Laxsjön.
Nära slussen ligger kanalbolagets gamla huvudkontor som numera inrymmer ett vandrarhem. Här finns också kanalbolagets gamla chefsbostad.

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.
Infarten till slussen från Laxsjön.

Infarten till slussen sedd från väntbryggan.
Man ser närmast den öppna järnvägsbron och därefter den stängda landsvägsbron av holländsk typ.

Vi har just blivit insläppta i slussen och slussvaktaren har stängt landsvägsbron. Järnvägsbron står fortfarande öppen.

© Bilderna tagna år 2000 av Bosse Arnholm
Slussningen pågår och är snabbt avklarad då nivåskillnaden bara är 0,3 meter.

Nedre slussporten håller på att öppnas för oss.

Vi lämnar Långbron bakter om oss och fortsätter nedströms i kanalen.

© Bilderna tagna år 2000 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast