Billingsfors

Billingsfors två enkelslussar har en lyfthöjd på 6,1 meter. Mellan slussarna leder en kort kanalsträcka.
Alldeles väster om slussarna finns Billingsfors bruk med pappersbruk och sågverk. I Billingsfors finns också en idyllisk herrgårdspark med en månghundraårig friluftsteater där de cirka 500 åskådarplatserna är skifferbelagda. Även den gamla brukskyrkan är sevärd.

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.
Infarten till slussområdet från Kvarnhöljen uppströms.

Vy från landsvägsbron norr om övre slussen mot väntbryggan..

På väg in i övre slussen. Landsvägsbron är öppnad.

© Bilderna tagna år 2000 av Bosse Arnholm
Landsvägsbron och den korta kanalsträckan sedd från övre slussens övre port.

Färdigslussat i övre slussen. Porten nedströms är på väg att öppnas.

Vy nedströms från nedre slussen.

© Bilderna tagna år 2000 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast