20:e slussen

Total nivåskillnad för både 20:e och 19:e slussarna är 6,1 meter.

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.
Inne i slussen. Porten håller på att stängas, men järnvägsbron i bakgrunden är fortfarande stängd.

Slussningen påbörjad. Vi får en pratstund med en trevlig slussvakterska.

Här ser vi norra slusströskeln när slussningen är så gott som avklarad.

Farleden mellan 19:e och 20:e slussarna

Färdigslussat, vi går i den trånga kanalen mot den 19:e slussen.

Denna kanal är idylliskt vacker.

Och vi ser den naturliga forsen vid sidan om.

Den lilla höljen strax före 19:e slussen.

19:e slussen

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.
På väg mot slussen.

Slussvaktaren vid sin manöverpanel.

Vi lämnar 19:e slussen på väg nedströms.

© Bilderna tagna år 2000 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast